Lễ Khai giảng Khóa I Trường Trung cấp Y – Dược Cộng đồng Hà Nội

09/12/2017

Học sinh khóa I khoa Y – Dược trường Trung cấp Y – Dược Cộng đồng Hà Nội

Học sinh khóa I khoa Y – Dược trường Trung cấp Y – Dược Cộng đồng Hà Nội