Giải chạy việt dã chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

25/03/2018

Ngày 26/03/2018, Đoàn trường THPT Ngô Quyền – Đông Anh tổ chức giải chạy việt dã chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2018).  

Ngày 26/03/2018, Đoàn trường THPT Ngô Quyền – Đông Anh tổ chức giải chạy việt dã chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2018).